Privacy beleid Kijk en Lees

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo ziet u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Plan A Uitgevers, uitgever van de serie Kijk en Lees. U dient zich ervan bewust te zijn dat Plan A Uitgevers niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Plan A Uitgevers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens

Plan A Uitgevers, uitgever van de serie Kijk en Lees, gevestigd aan
Graafseweg 274
NL – 6532 ZV Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

www.kijkenlees.nl
www.kijkenleeswinkel.nl
Plan A Uitgevers
Graafseweg 274
NL – 6532 ZV Nijmegen
024-3564825
KvK: 09 1975 55

Michiel van de Vijver is de Functionaris Gegevensbescherming van Plan A Uitgevers. Hij is te bereiken via info@kijkenlees.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Plan A Uitgevers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Plan A Uitgevers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Bedrijfsnaam
- Factuuradres
- Afleveradres
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Orderhistorie
- Betalingsgegevens
- IP-adres

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kijkenlees.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

-Afhandelen bestelling
Om de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw NAW-gegevens.
-Afhandelen betaalverkeer
Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw betaalgegevens. Uw betaalgegevens worden vergrendeld verstuurd volgens de internetbeveiliging standaard SSL. Op die manier blijven de gegevens geheim en onleesbaar voor anderen.
-Versturen nieuwsbrief
Om een nieuwsbrief te versturen maken wij gebruiken van uw naam en mailadres. Voor een fysieke mailing uw NAW gegevens. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
-Communicatie
Om de communicatie omtrent uw bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Plan A Uitgevers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
-Uitvoering wettelijke plicht
Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij uw bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.
-Marketing (indien toestemming)
Om u van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven (door middel van aanmelding van de nieuwsbrief). Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
-Fraudepreventie
Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van uw IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.

Indien dit nodig is voor een goede afhandeling van uw bestelling, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Hierover leest u meer in deze privacyverklaring.

Geautomatiseerde besluitvorming

Plan A Uitgevers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Plan A Uitgevers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Plan A Uitgevers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens zeven jaar bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van onze partners om onze dienstverlening goed uit te voeren. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en mogen onder geen beding gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan door ons gesteld. De veilige verwerking van uw gegevens wordt gewaarborgd middels een verwerkersovereenkomst tussen Plan A Uitgevers en de partners.

Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Op onze sites zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons verstrekken enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden.

Informatie over de ontvangers van de gegevens
-Mijnwebwinkel.nl
op hun servers staan alle gegevens van de webwinkel van Plan A Uitgevers opgeslagen.
Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.
-Google
Google Analytics verzamelt en gebruikt gegevens.
-MailBlue
MailBlue is een Nederlands E-mailmarketingsoftware. Ze verzamelen en gebruiken gegevens als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief en/of één of meerdere van onze e-boeken bestelt.
-Verzenddienst Webshoporders.nl
Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order gebruikt onze verzenddienst om je bestelling te kunnen afhandelen.

Betaalgegevens
U deelt uw betaalgegevens versleuteld via de betaaldiensten Mollie, iDeal, Bancontact, Visa, MasterCard, Maestro of SumUp. Als u op factuur betaalt deelt uw betaalgegevens met ons via onze Triodos bank.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Plan A Uitgevers gebruikt naast marketing cookies (wanneer er toestemming is gegeven), ook technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Plan A Uitgevers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kijkenlees.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Plan A Uitgevers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Plan A Uitgevers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kijkenlees.nl

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze sites www.kijkenlees.nl en www.www.kijkenleeswinkel.nl. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

Voor uitgebreidere informatie over uw privacy zie onze algemene voorwaarden, artikel 11. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Plan A Uitgevers
Spadestraat 4
NL - 6532 TW Nijmegen
info@kijkenlees.nl

Nieuwsbrief

Mis niks! Meld je aan voor de Kijk en Lees-nieuwsbrief.
Ja! Ik wil die nieuwsbrief.
  • iDEAL
  • Maestro 50 px
  • VISA 50px
  • Mastercard 50 px
  • Bancontact 50px
© 2012 - 2024 Kijk en Lees | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel